Vanliga frågor kring boende i lägenhet

Snöröjning

Du som bor i lägenhet:

Vi ansvarar och sköter snöröjningen enligt samma regler som kommunen. Vi hänvisar till respektive kommuns hemsida för mer info.

För dig som bor i parhus:

Ansvarar själv för snöröjningen!