Vanliga frågor kring boende i lägenhet

Frågor om ventilation

Vad gör jag om ventilation är helt eller delvis ur funktion?

Kontakta oss!

Vad gör jag om det kommer in matos eller illaluktande dofter i lägenheten genom ventilationen?

Försök att ta reda på från vilken lägenhet det kommer ifrån. Kontakta sedan oss.

Vad gör jag om det susar, dånar eller viner från lägenhetens ventilation?

Kontakta oss.  Det är dock normalt med visst ljud från ventilation, det är så systemen fungerar, för att man ska erhålla en god inomhusmiljö.

För god ventilation och god innemiljö.

Ha alltid dörren till badrummet öppen, detta ger en cirkulation av luft och tar bort kondens i badrummet.

Tänk på att aldrig torka kläder i lägenheten. Använd torktumlaren. Annars finns risk att det uppstår fuktfläckar på tak och väggar.

Vad gör jag om fläkten eller ventilationsfiltret är smutsiga?

Du kan själv rengöra filtret med tvål och vatten, men låt det torka innan återmontering.
Tänk även på att filtren kan finnas bakom element eller i andra luftintag.

Vad gör jag om ventilationsfiltret är trasigt/dåligt?

Kontakta oss så ser vi till att du får ett nytt.

Du som hyr lägenhet i parhus:

Se över ventilationskanaler och filter, samt rengör dem regelbundet! Du får ett bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning! = du sparar pengar!