Vanliga frågor kring boende i lägenhet

Frågor om vatten & avlopp

Jag har inget varmvatten/kallvatten i min lägenhet. Vad gör jag?

Kontakta oss omgående!

Jag har läckande kranar/vattenrör. Vad gör jag?

Kontakta oss omgående! Försök att stoppa läckaget om det går genom att stänga av kranar eller ledningar.

Vad gör jag om toalettstolen läcker vatten/rinner konstant eller inte spolar?

Kontakta oss omgående!

Det är stopp i min toalettstol. Vad gör jag?

Kontakta oss omgående!

Observera att det inte är tillåtet att hänga en wc-tvål på toalettstolskanten, då den orsakar stopp ifall den spolas ned. Önskar man använda en sådan får man hänga den i toalettstolens vattenbehållare. Använd inte heller kemiska preparat som t ex kaustiksoda eller avloppsrens i avloppen.

Vad gör jag om toalettsitsen är väldigt sliten?

Om din toalettsits är sliten och du vill byta ut den, kontakta oss, som gör en bedömning om byte ska ske.

Det är dålig avrinning i badkaret/duschen. Vad gör jag?

Precis som man städar regelbundet, ska man även göra rent  avlopp, rör, brunnar regelbundet. Om vattnet rinner av långsamt, är det ett tecken på att du behöver rengöra golvbrunnen. Kontrollera först att smuts eller hår inte har samlats på och under gallret i silen och golvbrunnen. Du rengör själv röret fram till golvbrunnen samt golvbrunnen. Rengöring av golvbrunn bör göras ett par gånger om året. Använd inte kemiska preparat som t ex kaustiksoda eller avloppsrens i avloppen.
Om avloppsvattnet fortfarande inte rinner bort, kontakta oss.

Det är dålig avrinning i tvättstället/köksvasken. Vad gör jag?

Precis som man städar regelbundet ska även avlopp, silar, brunnar, regelbundet ses över. Om vattnet börjar rinna av långsamt, kontrollera att smuts eller hår inte har samlats i silen och vattenlåset. Du kan då använda en ”sugpropp” (gummikupa med skaft) för att pumpa i bottenventilen. Rengör avloppsröret ner till renskoppen, samt själva renskoppen under tvättstället och köksvasken. Rengöring av sil och vattenlås bör göras ett par gånger om året. Undvik att hälla matolja, fett eller matrester i köksvasken, då detta kan orsaka stopp. Använd inte heller kemiska preparat som t ex kaustiksoda eller avloppsrens i avloppen.
Om avloppsvattnet fortfarande inte rinner bort, kontakta oss.

Det luktar avlopp inne i badrummet/köket?

Kontrollera att silar och vattenlås är rengjorda. Spola även i alla avlopp. Om det saknas vatten i vattenlåset, kan dålig lukt uppstå. Om lukten fortfarande kvarstår, kontakta oss.

Kakelfogarna är svarta/missfärgade. Vad gör jag?

Du kan själv rengöra kakel och kakelfogar med ett kalklösande rengöringsmedel. Om missfärgningen fortfarande kvarstår, kontakta oss.