Vanliga frågor kring boende i lägenhet

Att flytta

Här får du svar på de vanligaste frågorna om att flytta.

Här hittar du även en liten kom-i-håg lapp om vad som gäller i samband med att utflyttning från din lägenhet (PDF).

När kan jag flytta in i min lägenhet?

Du får tillträde till din nya lägenhet kl. 12.00 den första vardagen i månaden. Om datumet infaller en lördag, söndag eller allmän helgdag (exempelvis midsommar-, jul- eller nyårsafton) innebär det att inflyttning sker närmast efterföljande vardag. Du ska i god tid innan boka en tid med fastighetsskötaren för en slutbesiktning av lägenheten.

Var lämnar jag mina lägenhetsnycklar?

Du lämnar ifrån dig samtliga nycklar i samband med att slutbesiktningen görs, till fastighetsskötaren.

Vad gör jag om jag inte tycker att lägenheten är ordentligt städad?

Om du inte tycker att lägenheten är ordentligt städad då du får tillträde till den, ska du kontakta vår fastighetsskötare, som regel är de med i samband med att du får tillgång till nycklarna.
Kom ihåg att om du enligt överenskommelse med avflyttande hyresgäst flyttar in innan ditt kontrakt börjar gälla, så godkänner du automatiskt städningen, om vi inte hunnit genomföra en flyttbesiktning.

Vad gör jag om jag har anmärkningar på besiktningsprotokollet?

Om du har anmärkningar på besiktningsprotokollet, kan du inom åtta dagar efter inflyttningsdagen skriftligt inkomma med synpunkter.