Felanmälan

 

Anmälan av akuta fel görs på 035-10 48 50 (vardagar 09:00 – 16:00) och övrig tid på 0708-62 36 90.
Med akuta fel avses fel som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom.

Om felet ej är akut så görs anmälan direkt på här nedan på hemsidan.
Vi registrerar din anmälan nästkommande arbetsdag.

 

 

 

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Måste fyllas i.
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Telefonnummer dagtid (035104850) *
Mobiltelefon (0708123456) *
E-post *
Fastighetsskötaren får gå in med nyckel (Lås ej extralåset i så fall!) *
Felbeskrivning *